Tahhograafide ja sõidumeerikute kontroll

Oleme akrediteeritud kui katselabor kus sisse viidud juhtimissüsteem mis vastab ISO 17025 nõuetele.

EAKSõidumeeriku korrektse töö tagamiseks on sisse viidud kõigile “Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe” (AETR) liitunud riikidele ühised nõuded määrusega EMÜ 165/2014..

Meie tegevus aluseks Eestis on MKM määrus nr.17 vastu võetud 03.03.2011 “Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord”.

Sõidumeerikute tehniline kontroll on eriti vastutusrikas tegevus kuna vedaja läbib oma veokiga väga erinevaid maid, mis on sageli täiendavalt kehtestanud erinõudeid või erinevalt tõlgendanud seadusandlust – nõudes seda ka meie vedajatelt ning tehes sageli alusetuid trahve. Püüame võimalikult täpselt järgida nii seadust kui ka praktikast ning vedajate kogemustest tulenevaid juhiseid selleks, et vedajal oleks sõidumeerikut kontrolliva ametnikuga võimalikult vähe probleeme..

Sageli lisanduvad ka plommimiskaaned digimeerikutele, kuna paljudes maades on sellekohane nõue. (Eestis ühine seisukoht puudub).

Meie arusaamisel on MKM määruses nr.17 (03.03.2011) §19 p1 piisavalt selgelt sõnastatud plommimiskohustus..

(plommida – mis tahes ühendus, mis lahtiühendamise korral põhjustaks tuvastamatuid muudatusi andmetes või tuvastamatut andmekadu).

Probleemiks on see, et andmekadu on alati võimalik tuvastada, aga mida see teadmine meile annab kui kadunud andmeid pole võimalik taastada?.

Asukoht

Sinivoore tn 16, Kohtla-järve
(+372) 5365 6505
info@webmill.ee